Хемија животне средине

Хемија животне средине је научна област која се бави изучавањем хемијских и биохемијских процеса који се јављају у животној средини. Она није исто што и Зелена хемија која се бави превенствено уклањањем загађивача из животне средине.


Коментари